GVHV overtages af Aalborg Varme

GVHV overtages af Aalborg Varme den 1. januar 2018.

I henhold til vedtægterne er der blevet afholdt to ekstraordinære generalforsamlinger på Gandrup Kro, henholdsvis den 20. juni og den d. 4. juli 2017. Her blev det med stort flertal besluttet, at GVHV overtages af Aalborg Varme den 1. januar 2018.

Referat fra mødet kan læses ved at trykke her.

Regneeksempler fra mødet kan ses ved at trykke her.