Historie

Gandrup - Vester Hassing Varmeforsyning er en forbruger ejet sammenslutning af Gandrup - og Vester Hassing Varmeværk, disse værker blev sammenlagt 1. juli 1990.

Gandrup Fjernvarmeværk afholdt stiftende generalforsamling d. 23. marts 1961. Ca. 30 forbrugere var tilmeldt fra start. Den oliebaserede varmecentral i Skolegade var færdig til at producere varme i efteråret 61.  

Vester Hassing Varmeværk afholdt stiftende generalforsamling d. 11. januar 1962. Der var 59 forbrugere der havde tegnet sig inden generalforsamlingen. Også i Vester Hassing var det en oliebaseret varmecentral.

På grund af stigende oliepriser valgte man i Vester Hassing i 1984 at overgå til kulfyring,  og installerede derfor en ny kulkedel.

I Gandrup overgik man i 1987 til at fyre med naturgas, og installerede derfor en ny kedel hertil.

Omkring 1989/1990 begynder en gruppe borgere i Stae, at pusle med ideen om en fælles varmeforsyning. Samtidig er man i Gandrup og Vester  Hassing i gang med forhandlinger om en evt. sammenlægning. Det hele kulminerer med en sammenlægning pr. 1. juli 1990.

I samme forbindelse træffes aftale om levering af varme fra Nordjyllandsværket (Elsam).

Da man således skulle etablere en kraftvarmeledning fra Nordjyllandsværket til Vester Hassing – og videre til Gandrup, fik borgerne i Stae mulighed for at komme med som forbrugere.

I 2010 besluttede bestyrelsen at kulkedlen i Vester Hassing var udtjent, og den blev derfor udskiftet med en ny oliefyret kedel.

Nordjyllandsværket leverer i dag ca. 95% af det årlige varmeforbrug. Kedelcentralerne i Vester Hassing og Gandrup er kun i brug, når Nordjyllandsværket ikke kan levere. I disse situationer fyres der i Vester Hassing med olie og  i Gandrup med Naturgas.

Gandrup – Vester Hassing Varmeforsyning leverer i dag varme til ca. 1800 forbrugere, hvilket udgør omkring 98 % af samtlige husstande i Gandrup, Vester Hassing og Stae.