Tilskud til klimaskærm

Her ser du skema A1 og skema B1 som typisk omfatter energibesparelser på klimaskærmen, det vil sige isolering, nye vinduer og lignende.

 

Det er et kortfattet skema med de mest gængse typer af energibesparelser - værdier hentes i energisparekataloget.

Under "andre energibesparelser" kan du finde og tilføje andre typer af energibesparelser fra energisparekataloget.

Først udfylder du skema A1 ved at afkrydse den forbedring du vil udføre - Husk udfyld ejendommens adresse - navn på ejer (blokbogstaver) - dato og underskrift. Tag billeder af det der skal energirenoveres.

Aflevere, send eller mail det udfyldte skema og fotodokumentation til adj@gvhv.dk inden arbejdet ordres / igangsættes.

Når arbejdet er udført færdigmeldes dette på skema B1 incl. fotodokumentation af energirenoveringen, på samme måde som A1.

Husk at angive areal eller mængder på skemaet. Der skal altid vedlægges en kopi af fakturaen fra håndværkeren, der har udført arbejdet, eller fra leverandøren af produkterne.

Fakturaen skal ligeledes være forsynet med en anførelse af mængder/antal. Husk kontonr., dato og underskrift og aflever, send eller mail materialet incl. fotodokumentation til os.