Tilskud til installationer

Her ser du skema A2 og skema B2 som typisk omfatter energibesparelser på installationssiden.

 

Det er et kortfattet skema med de mest gængse typer af energibesparelser - værdier hentes fra energisparekataloget.

Under "andre energibesparelser" kan du finde og tilføje andre typer af energibesparelser fra energisparekataloget.

Først udfylder du skema A2 ved at afkrydse den forbedring du vil udføre - Husk udfyld ejendommens adresse - navn på ejer (blokbogstaver) - dato og underskrift. Tag billeder af det der skal energirenoveres.

Aflevere, send eller mail det udfyldte skema og fotodokumentation til adj@gvhv.dk inden arbejdet ordres / igangsættes.

Når arbejdet er udført færdigmeldes dette på skema B2 incl. fotodokumentation af energirenoveringen, på samme måde som A2.

Husk at angive areal eller mængder på skemaet. Der skal altid vedlægges en kopi af fakturaen fra håndværkeren, der har udført arbejdet, eller fra leverandøren af produkterne .

Fakturaen skal ligeledes være forsynet med en anførelse af mængder/antal. Husk kontonr., dato og underskrift og aflever, send eller mail materialet incl. fotodokumentation til os