Få tilskud til din energirenovering

Skal boligen have fjernvarme, jordvarme eller iøvrigt energirenoveres er der mulighed for at få tilskud fra Gandrup- Vester Hassing Varmeforsyning.

Du kan få kr. 400,- i tilskud pr. beregnet MWh der spares ved din energirenovering.

Hvorfor giver vi tilskud til energirenovering. 

Gandrup- Vester Hassing Varmeforsyning er underlagt lovgivning, der pålægger os at finde energibesparelser i vores ledningsnet og ude i forbrugerleddet. Det vil sige, at vi hvert år skal tilskynde til, at der sker energirenoveringer og findes energibesparelser i boliger, sommerhuse, industri og lignende.

Vi skal i 2017 skaffe 1519 MWh, hvilket svarer til ca. 85 huses energiforbrug til opvarmning om året.

Vi ønsker at støtte lokale projekter!

Tilbuddet gælder ikke kun for fjernvarmeforbrugere - men alle ejere af ejendomme.

VIGTIGT! Alle energibesparelser skal være anmeldt inden arbejdet ordres og igangsættes. Foto af det der skal energirenoveres - før og efter er påkrævet - skal afleveres sammen med anmeldelsesskemaer.

Standardværdier til energibesparelser til boliger og mindre bygninger, findes i energisparekataloget i menuen til venstre. Energibesparelsen der gives tilskud til, er første års energibesparelse.

Har du et større projekt skal der laves en specifik beregning via en energirådgiver eller lignende.

Anmeldelsen kan du evt. lave sammen med din håndværker eller os, og kan udføres på skemaer i menuen til venstre - husk foto af før og efter situationen.

Når arbejdet er udført, færdigmeldes det ligeledes på disse skemaer. Færdigmeldingsskemaet skal vedhæftes en kopi af fakturaer fra den håndværker eller leverandør, der har udført/leveret ydelsen samt fotodokumentation af energirenoveringen.

Har du brug for vejledning så kontakt os